โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

หมีแพนด้า อธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและสายพันธุ์ของหมีแพนด้า

หมีแพนด้า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัญชาติของประเทศจีน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไอลูโรโปดา เมลาโนลูกา ซึ่งหมายความว่าหมีที่มีร่างกายสีดำและขาว หมีแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงศ์หมีและเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลไอลูโรโพดา ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์เดียวกันคือ หมีแพนด้าจีนและหมีแพนด้าทายาน ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันกับหมีแพนด้าจรวดที่อยู่ในวงศ์เบราดิอุสและหมีแพนด้าอย่างอื่นที่อยู่ในวงศ์เทรมาร์คอส

 1. หมีแพนด้าจีน
 • ลำตัวเป็นสีขาวดำ โดยมีส่วนหลังของร่างกาย เช่น หู ตาและขา เป็นสีดำ ใบหน้า ท้อง และท่อนบนของร่างกาย เป็นสีขาว
 • สามารถพบอาศัยอยู่ในประเทศจีนในเขตภูมิภาคเหนือตอนตะวันออกของประเทศ
 1. หมีแพนด้าทายาน
 • มีลักษณะที่คล้ายหมีแพนด้าจีน แต่มีขนเปลือกสีน้ำตาลแดง และมีขนสั้นขนาดเล็กในลักษณะเดียวกัน
 • สามารถพบอาศัยในประเทศเนปาล ภูมิภาคเหนือของประเทศอินเดีย และภูมิภาคตะวันออกของประเทศพม่า

หมีแพนด้า

ลักษณะรูปร่างของหมีแพนด้า 

 1. บริเวณตามักมีแถบสีดำและขาว
 2. รูปลักษณ์ หมีแพนด้ามีลักษณะเหมือนกะกลมๆ สามารถมองออกไปได้หลากหลายด้าน มีตาใหญ่และดำ รอยต่างๆ บนใบหูและขนที่หัวมองเห็นเป็นลักษณะความน่ารักของหมีแพนด้า
 3. หู หมีแพนด้ามีหูที่เล็กและกลม 
 4. หมีแพนด้าส่วนหน้าอกกว้าง
 5. หมีแพนด้ามีเท้ามือที่มีนิ้ว 5 นิ้วทั้งข้างหน้าและข้างหลังนิ้วที่ข้างหน้าสามารถบอกเป็นมือและนิ้วที่ข้างหลังสามารถบอกเป็นเท้าข้างหน้าและเท้าที่แข็งแรงขึ้นได้เดินบน สวนสัตว์จะไปจับตัวของหมีแพนด้ามาที่นี่เป็นประจำบนต้นไม้
 6. สีของขน หมีแพนด้ามีขนสีขาวที่ส่วนใหญ่มีขนสีดำและส่วนหน้าท้องของหมีแพนด้ามีขนสีดำ
 7. หมีแพนด้ามีร่างกายใหญ่เพื่อให้เก็บพลังงานได้ในกรณีที่พื้นที่ราบหรือเขาและในการสะสมพลังงานเพื่อค้นหาอาหาร

หมีแพนด้า

 

อุปนิสัยของหมีแพนด้า

อุปนิสัยของหมีแพนด้ามีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก และเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก พฤติกรรมของหมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักและเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก การอนุรักษ์และควบคุมป่าในประเทศจีนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้หมีแพนด้ายังคงคงอยู่อย่างน่าดึงดูดใจในวันนี้

 • อ่อนโยนและสงบ หมีแพนด้ามีลักษณะที่อ่อนโยนและสงบ เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบ มักชอบนอนอยู่ในต้นไม้หรือที่ที่สงบเงียบ โดยทั่วไปหมีแพนด้าจะไม่เป็นอันตรายและไม่แสดงพฤติกรรมที่กระตือรือร้น
 • หมีแพนด้ามักแสดงความเมตตาในสิ่งที่มีอยู่รอบตัว มักมีความยินดีและความสุขในการเล่นและรับรู้สิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม
 • หมีแพนด้ามีความหยิ่งยโสในการอาศัยอยู่ในพื้นที่และอาหารของตนเอง หากมีการล้มเหลวในการหาอาหารหรืออาหารที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้หมีแพนด้าหายใจหนักและก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ชะงักได้
 • หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจ และไม่ชอบเคลื่อนไหวมากนัก มักจะหาที่เรียบหรือที่นอนพักอยู่นานๆ และต้องการใช้พลังงานน้อยในการค้นหาอาหาร
 • หมีแพนด้าชอบอาศัยอยู่ในป่าสงวนห่างไกลจากความเจริญเติบโตและสถานการณ์รบกวน การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบช่วยให้หมีแพนด้าประหยัดพลังงานและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สงบ
 • มีแพนด้ามีความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของอาหารและสภาพอากาศ สามารถเปลี่ยนเปลงอาหารที่กินกับฤดูกาลและปริมาณการบริโภคในฤดูหนาวเพื่อตรงตามเป้าหมายในการรักษาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม
 • หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวเก่งกาจ มีความเก่งและความยืดหยุ่นในการกระทำในตัวของมัน

อาหารสำหรับหมีแพนด้า

หมีแพนด้าเป็นสัตว์กินพืชที่หลากหลาย ซึ่งในสวนสัตว์และศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อาหารที่ให้กับพวกเขาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับโลกภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาหารสำหรับหมีแพนด้าประกอบด้วย

 1. ใบอ่อนของไผ่ ทำตามความต้องการของหมีแพนด้าที่นี่ ฮิมาลายา หมีแพนด้าชอบกินใบอ่อนของไผ่ที่เติบโตเป็นป่าทึบ
 2. หมีแพนด้าอาจกินผลไม้ที่เป็นเมล็ดเล็กๆ และเมล็ดใหญ่ เช่น แอปเปิล ส้ม กล้วย และฝรั่ง
 3. ผัก หมีแพนด้าอาจกินผักเสริมในโอกาสที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำ อย่าลืมทำให้กระเจี๊ยบ เล็ก และมะเขือเทศ
 4. หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่กินพืช แต่อาจกินไข่ได้เต็มที่ตามวัยในบางครั้งเพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับสิ่งแวดล้อมและอาหาร
 5. หญ้าและใบไม้อื่นๆ หมีแพนด้าอาจกินหญ้าและใบไม้อื่นๆ สำหรับพื้นที่ธรรมชาติ

หมีแพนด้า

วิธีการเลี้ยงดูหมีแพนด้า

การเลี้ยงดูหมีแพนด้าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการเตรียมอาหารที่เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับพวกเขา นี่คือขั้นตอนและแนวทางในการเลี้ยงดูหมีแพนด้า

 • สร้างพื้นที่อาศัยที่เหมาะสม ต้องมีพื้นที่ให้หมีแพนด้ามีพื้นที่เคลื่อนไหวมากพอ พื้นที่ควรจะมีต้นไม้หรือโครงสร้างให้หมีแพนด้าได้พักผ่อนและนอนอยู่
 • การเตรียมอาหาร อาหารสำหรับหมีแพนด้าควรประกอบด้วยใบอ่อนของไผ่ที่เป็นอาหารหลัก และอาจเสริมความหลากหลายด้วยผลไม้และผักสวน ควรให้อาหารที่สดและมีความสะอาด
 • การให้อาหาร ต้องคำนึงถึงปริมาณอาหารที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะอ้วนในหมีแพนด้า การเติมอาหารให้อย่างเสมอกันเพื่อให้หมีแพนด้ามีพลังงานเพียงพอในการเคลื่อนไหวและกิจกรรมประจำวัน
 • การรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้ความอบอุ่นและน่าสนใจสำหรับหมีแพนด้า มีกระเทียมน้ำให้หมีแพนด้าสามารถเล่นน้ำ หรือการเสริมสร้างสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานในสวนสัตว์เพื่อความบันเทิงของพวกเขา
 • การควบคุมสุขภาพ ควรมีการตรวจสุขภาพอย่างประจำเพื่อตรวจสอบสุขภาพของหมีแพนด้าและแก้ไขโรคหรือปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นทันที
 • การส่งเสริมความอยู่รอดในธรรมชาติ ในกรณีที่มีการซื้อหมีแพนด้าจากสวนสัตว์หรือศูนย์อนุรักษ์ ควรเตรียมหมีแพนด้าให้พร้อมก่อนที่จะปล่อยให้กลับไปในธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้หมีแพนด้าสามารถทำกิจกรรมในธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย

หมีแพนด้าเป็นสัญญาณอันดีของประเทศจีน และเป็นสัญญาณอันดีของสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอันแสนหลากหลายของป่าสงวน หมีแพนด้าทั้งสองสายพันธุ์หมีแพนด้าถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของความหายากในการอยู่รอด หมีแพนด้าจีนมีสถานะที่น่าห่วงเนื่องจากการลดลงของที่อยู่อาศัยธรรมชาติ การล่าสัตว์อาหารที่มีมากพอในแวดวงสวนสัตว์ และปัญหาการสืบพันธุ์ที่ยากลำบาก หมีแพนด้า ทายานก็ถูกคัดเลือกเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงในการอยู่รอดเช่นกัน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการสูญเสียที่อยู่อาศัยธรรมชาติ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องหมีแพนด้า
 • รูปลักษณ์ของหมีแพนด้าเป็นอย่างไร?
  หมีแพนด้ามีลักษณะกลมๆ สีขาวดำ
 • หมีแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่หรือไม่?
  หมีแพนด้า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • หมีแพนด้าเป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินพืช?
  เป็นสัตว์กินพืช
 • หมีแพนด้ามีนิสัยอย่างไร?
  อ่อนโยนและสงบ เป็นสัตว์ที่ขี้เกียจและไม่ชอบเคลื่อนไหวมากนัก
 • หมีแพนด้ามีกี่สายพันธุ์?
  2 สายพันธุ์ หมีแพนด้าจีนและหมีแพนด้าทายาน

บทความที่น่าสนใจ ประโยชน์ของกาแฟ ความรู้ด้านคุณสมบัติและชนิดของกาแฟ