โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

คาร์บอน ผลกระทบที่เกิดจากคาร์บอนซึ่งกลายเป็นมลพิษทางอากาศ

คาร์บอน คาร์บอนเครดิตหรือที่เรียกว่าการชดเชยคาร์บอน ทำให้เจ้าของสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกต่างๆในปริมาณที่เจาะจงได้ หนึ่งเครดิตอนุญาตให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตัน หรือเทียบเท่ากับก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ คาร์บอนเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก

ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาก่อมลพิษตามสมควรจนถึงขีดจำกัดเฉพาะที่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้บริษัทยังสามารถโอนสินเชื่อที่ไม่จำเป็นไปยังธุรกิจที่ต้องใช้สินเชื่ออื่นได้ บริษัทเอกชนจึงได้รับการสนับสนุนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นทวีคูณ หากการปล่อยมลพิษสูงกว่าขีดจำกัด ทางเลือกที่ 2 คือการได้รับผลกำไรโดยการลดการปล่อยมลพิษและขายค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ผู้สนับสนุนระบบคาร์บอนเครดิตอ้างว่านำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ รวมถึงได้รับการยืนยันจากโครงการปฏิบัติการด้านสภาพอากาศที่ได้รับการรับรอง และโครงการดังกล่าวยังลดปริมาณกำจัด หรือแม้แต่หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประเด็นที่สำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการค้าคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิตถูกสร้างขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บริษัทจะได้รับเครดิตจำนวนหนึ่งซึ่งจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไป และพวกเขาสามารถขายเครดิตส่วนเกินให้กับบริษัทอื่นได้ คาร์บอนเครดิตเป็นแรงจูงใจทางการเงิน สำหรับธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินงาน บริษัทที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า

คาร์บอนเครดิตมีพื้นฐานมาจากแบบจำลองการจำกัดปริมาณและการค้า ซึ่งใช้เพื่อลดมลพิษจากกำมะถันในช่วงทศวรรษที่ 1990 ผู้เจรจาระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเดือนพฤศจิกายนได้ตัดสินใจจัดตั้งตลาดการค้าคาร์บอนระหว่างประเทศเพื่อชดเชย คาร์บอนเครดิตทำงานอย่างไร

วัตถุประสงค์หลักของคาร์บอนเครดิตคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ จากการศึกษาพบว่าคาร์บอนเครดิตคือความสามารถในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน ตามกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อมนั้นเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,400 ไมล์ ประเทศหรือบริษัทต่างๆได้รับการจัดสรรสินเชื่อจำนวนหนึ่ง

รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนได้เพื่อลดการปล่อยมลพิษทั่วโลก เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกระบุว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่องค์การสหประชาชาติกล่าวผู้คนมักพูดถึงการค้าคาร์บอน เป้าหมายคือการลดจำนวนสินเชื่อที่ออกเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ

เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครดิตคาร์บอนของสหรัฐฯ โครงการค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม 11 รัฐได้ใช้กลยุทธ์ที่อิงกับตลาดเหล่านี้ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อมูลของศูนย์แก้ปัญหาสภาพอากาศและพลังงาน ในจำนวนนี้มี 10 รัฐเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ผนึกกำลังกันเพื่อจัดการกับปัญหานี้

คาร์บอน

โดยจัดตั้งโครงการที่ชื่อว่า โครงการริเริ่มก๊าซเรือนกระจกระดับภูมิภาค โครงการค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ได้เปิดตัวโครงการ การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกของตนเองในปี 2013 กฎนี้บังคับใช้กับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของรัฐ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมและผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิง

รัฐอ้างว่าโครงการของตนใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหภาพยุโรป เกาหลีใต้และเกาหลีใต้ มณฑลกวางตุ้งของจีน ระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกสามารถอธิบายได้ว่าเป็นระบบที่อิงกับตลาด มันสร้างมูลค่าของการปล่อยมลพิษเป็นการแลกเปลี่ยน ผู้สนับสนุนโครงการให้เหตุผลว่าโครงการจำกัดวงเงิน

และการค้าให้แรงจูงใจแก่ธุรกิจในการลงทุนในเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อใบอนุญาตซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นทุกปี พระราชบัญญัติอากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาได้ควบคุมการปล่อยมลพิษจากอากาศ ตั้งแต่การผ่านกฎหมายอากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกาในปี 1990 ซึ่งถือว่าเป็นระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกระบบแรก

โครงการนี้ได้รับการยอมรับจากกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝนกรดที่มีชื่อเสียงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1980 พระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดสำหรับ คาร์บอน เครดิต คือพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อ

ซึ่งเป็นร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ที่ลงนามในกฎหมาย เมื่อเดือนสิงหาคมวันที่ 16 ปี 2022 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการขาดดุล ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและลดการปล่อยคาร์บอน กฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและมีตัวเลือกในการให้รางวัลแก่ธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ซึ่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกไว้ในพื้นดินหรือนำไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รางวัลมาในรูปแบบของเครดิตภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2,793 บาท จาก 1,643 บาท สำหรับคาร์บอนแต่ละเมตริกตันที่ถูกเก็บไว้ใต้ดินสูงถึง 1,971 บาท จาก 1,150 บาท ต่อตันของคาร์บอนที่จับได้ ซึ่งนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆหรือเพื่อกู้คืนน้ำมัน คาดว่าสินเชื่อที่มีน้ำใจมากขึ้นเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักลงทุนใช้ความพยายามมากขึ้นในการดักจับคาร์บอน

ในอดีตแรงจูงใจด้านภาษีหรือที่เรียกว่า 45Q ถูกกล่าวหาว่าเพียงแค่จัดหาเงินให้เพียงพอเพื่อให้โครงการดักจับคาร์บอนอย่างง่ายมีความคุ้มค่า การริเริ่มคาร์บอนเครดิตทั่วโลก คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้จัดทำแผนคาร์บอนเครดิต

เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกในข้อตกลงปี 1997 ที่อ้างถึงโดยพิธีสารเกียวโต ซึ่งพิธีสารเกียวโตกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับประเทศที่ลงนาม สนธิสัญญาอีกฉบับหนึ่งซึ่งอ้างถึงข้อตกลงมาราเกช ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับระบบที่ควรดำเนินการ

บทความที่น่าสนใจ : ผ่าตัดไซนัส วิธีการดูแลตัวเองหลังเข้ารับการผ่าตัดไซนัสในช่องปาก