โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนมหาราช 2

อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2554