โรงเรียนมหาราช ๒

หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366762

เพศศึกษา อธิบายเกี่ยวกับวิธีในการสอนเรื่องเพศศึกษาของเด็กในครอบครัว

เพศศึกษา เพื่อพัฒนาการที่ถูกต้องของเด็ก เขาต้องเข้าใจโลกของกะเทย พ่อแม่คือผู้ใหญ่กลุ่มแรกที่ลูกจะได้เรียนรู้บทบาทการสมรส และความเป็นพ่อแม่ในครอบครัว สำหรับลูกสาว แม่คือตัวอย่างในการเลียนแบบ การเรียนรู้ พฤติกรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับบทบาทของภรรยาและแม่ในทางกลับกันพฤติกรรม และลักษณะเฉพาะของพ่อของเธอมักจะกลายเป็นปัจจัยกำหนดสำหรับเด็กผู้หญิง เมื่อเลือกคู่ครองในอนาคต

ในทำนองเดียวกันลูกชายก็เรียนรู้จากพ่อของเขา ถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้ชาย และเมื่อเลือก เป็นไปได้มากว่าเขาจะได้รับคำแนะนำ และมองหาคุณสมบัติที่มีอยู่ในแม่ของเขา ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพศศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาของบุคคล โดยรวมตลอดจนขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับชีวิตครอบครัว เราจะอธิบายคำว่า เพศศึกษาพจนานุกรมการสอนของนักวิทยาศาสตร์ และนักการศึกษาชาวโปแลนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้คำจำกัดความของเพศศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

ชุดของอิทธิพล และอิทธิพลที่มุ่งพัฒนาให้เยาวชนเคารพ และเข้าใจตัวแทนของเพศตรงข้าม เช่น ตลอดจนความรู้สึกร่วมกันที่เป็นเงื่อนไข ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างเด็กหญิง และเด็กชาย ครอบครัวเป็นของสถาบันการศึกษาทางเพศหลัก เนื่องจากในนั้นเด็กๆ ใช้ตัวอย่างพฤติกรรมของพ่อ และแม่ของพวกเขาสร้างความคิดเรื่องความรัก ระหว่างชาย และหญิงเป็นครั้งแรก ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนของทั้งสองเพศ ยังเป็นของพวกเขา และโรงเรียนในปัจจุบันร่วมกันให้การศึกษาแก่เด็กชาย และเด็กหญิงซึ่งหมายความว่า

ปัจจุบันคนหนุ่มสาวผ่านการมีเพศสัมพันธ์เร็วและเร็ว ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากการเผยแพร่การคุมกำเนิดอย่างแพร่หลาย ดังนั้นงานของผู้ใหญ่ ได้แก่ การบ่งชี้ถึงอันตรายและภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้การคุมกำเนิด ข้อบ่งชี้ถึงประโยชน์ของการรักษาความบริสุทธิ์ก่อนสมรส สร้างความคุ้นเคยกับคนหนุ่มสาวด้วยวิธีการตามธรรมชาติในการวางแผนครอบครัวที่สร้างความเคารพต่อร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่ง และเน้นย้ำว่า การอยู่ร่วมกันของคนสองคนไม่เพียงเป็นการตอบสนองความต้องการ ของคนคนหนึ่งเท่านั้นเพศศึกษาแต่ยังเป็นการแสดงความรักที่จริงใจ และลึกซึ้งระหว่างสามีและภรรยาด้วย ผู้ใหญ่กลุ่มแรกที่ควรมีส่วนร่วมในการศึกษาเรื่องเพศของเยาวชน รวมถึงการฝึกอบรมด้านร่างกาย และจริยธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นคือพ่อแม่ ผลการศึกษาหลายชิ้นที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์จากสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ ระบุว่า เมื่อคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศแล้ว พ่อมีอิทธิพลต่อจิตใจของลูกชายมากที่สุด และแม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของลูกสาว

ในการศึกษาเรื่องเพศแบบบูรณาการ การมีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมีความสำคัญมาก เพราะมีเพียงครอบครัวที่รักใคร่กันซึ่งความรัก และความเคารพซึ่งกัน และกันปกครองเท่านั้นที่สามารถแสดงความงามของของขวัญจากพระเจ้าเกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องเพศ และเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมบทบาทที่จำเป็น และสำคัญในกระบวนการสอนเรื่องเพศแสดง โดยผู้หญิงซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างที่ดีของแม่ และบุคคลทั่วไป

ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกๆ ของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของสาวๆ ซึ่งเธอยังเป็นนางแบบคนแรกที่มีพื้นของตัวเอง จากแม่ที่เด็กผู้หญิงควรได้รับความรู้ที่เชื่อถือได้ และถ่ายทอดอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย อวัยวะสืบพันธุ์ และหน้าที่ในการให้ชีวิต คุณแม่ควรเป็นคนแรกที่แนะนำให้ลูกสาวรู้จักรอบเดือน เพื่อให้พร้อมสำหรับการปรากฏตัวของเขา ภาพลักษณ์ของแม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของลูกชายเช่นกัน

โดยพื้นฐานแล้ว ชายหนุ่มมีความคิด แบบอย่าง ของผู้หญิง ภรรยา และแม่ แม่สอนให้ลูกชายของเธอมีความรับผิดชอบ อ่อนไหว และเข้าใจผู้อื่น ในการศึกษาเรื่องเพศจำเป็นต้องมีภาพของพ่อ ซึ่งมีบทบาทพิเศษในการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพ อารมณ์ ศีลธรรม และจิตวิญญาณให้กับเด็ก เช่นเดียวกับแม่ที่ต้องเตรียมลูกสาวให้พร้อมสำหรับบทบาทของภรรยา และแม่ในอนาคต พ่อก็ต้องเตรียมลูกชายให้พร้อมสำหรับบทบาทของสามี และพ่อในครอบครัวในอนาคตของเขา ซึ่งสักวันหนึ่งเขาจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้

เมื่อใดที่จะเริ่มสนทนากับเด็กเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศของบุคคลหนึ่ง จากนั้นเมื่อเด็กเริ่มถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นคือตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเด็กเริ่มสนใจ ให้ถามคำถาม เช่น ฉันมาจากไหน ถึงดูแตกต่างจากฉัน เป็นต้น เมื่อเริ่มการสนทนาดังกล่าวต้องระลึกไว้เสมอ สิ่งนี้ไม่ควรเป็นความลับ หรือข้อห้ามเนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ เท่านั้นซึ่งจะเริ่มค้นหาคำตอบอย่างอิสระในแหล่งที่น่าสงสัย และไม่เพียงพอเสมอไป

เวลาที่ดีที่สุดในการพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับหัวข้อนี้คือเวลาอาบน้ำ และเวลาที่เราแต่งตัวให้ลูกด้วย ในระหว่างการซัก และแต่งตัวทารก คุณสามารถค่อยๆ แนะนำแนวคิดที่เหมาะสม หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาที่ลึกซึ้ง จริงจัง และครุ่นคิดมากขึ้น ควรเริ่มในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่คนสนใจหัวข้อนี้มากที่สุด สัมผัสเรื่องสรีระความแตกต่างระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิง กับเด็ก สามารถอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์การสร้างมนุษย์กลุ่มแรก เพราะแต่ละคนมีบทบาทเฉพาะในชีวิตครอบครัว จำเป็นต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของความแตกต่างนี้ต่อครอบครัว

โดยเน้นบทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ ผู้หญิงที่เป็นผู้ให้ชีวิต แม่สามารถเปิดประวัติชีวิตของเธอที่นี่บอกเด็กเกี่ยวกับการเกิดของเขาโดยไม่ลืมบทบาทของพ่อในกระบวนการนี้ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบทบาทของแม่ เพื่อตอบคำถามที่ท้อใจที่สุดของเด็ก ฉันมาจากไหน แต่ให้พูดถึงความรักที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ที่นี่คุณสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวของคนรู้จัก ช่วงเวลาของงานแต่งงาน อธิบายต่อไปว่า เนื่องจากพ่อแม่รักกันจึงนอนด้วยกัน และในช่วงพิเศษที่แม่สามารถมีลูกได้

พ่อจะส่งต่ออนุภาคของร่างกายของเขาไปยังแม่ ซึ่งรวมกันเป็นอนุภาคในร่างกายของเธอ และด้วยเหตุนี้ชีวิตใหม่จึงเกิดขึ้นซึ่งเติบโต และพัฒนาในท้องของแม่ ความรู้ที่คัดสรรมาอย่างดีในหัวข้อ เพศศึกษา ที่ถ่ายทอดไปยังเด็กไม่ควรเป็นของทรงกลมทางกายภาพเท่านั้น การเปิดกว้างต่อบุคคลอื่นเป็นสิ่งจำเป็น พ่อแม่ต้องมีความจริงใจในสิ่งที่พวกเขาสั่งสอนแก่ลูก และความรู้ที่พวกเขาถ่ายทอดจะต้องเป็นไปตามลำดับชั้น และระบบคุณค่าที่ลูกรับมา

บทความที่น่าสนใจ โรงเรียนอนุบาล การอธิบายเกี่ยวกับวิธีช่วยเด็กหาเพื่อนในโรงเรียนอนุบาล